Artificial Intelligence voor gezondheidszorg en farmaceutische industrie

”De mens kan zijn eigen brein niet begrijpen.”
”De computer kent ons vaak beter dan wij onszelf.”
Quotes die op veel websites te lezen zijn waarin duidelijk wordt dat kunstmatige intelligentie de gezondheidszorg gaat veroveren!  Beoordelen van data is niet objectief en kwantitatief maar kan een beoordeling tussen leven of dood zijn. De data is in enorme hoeveelheden beschikbaar en vanwege deze reden wordt AI steeds meer ingezet in de zorg en farmaceutische industrie. Big data is ”dood” aldus NTVG. Het zorgt ervoor dat beslissingen sneller, goedkoper maar vooral beter en accurater worden genomen.

De gezondheidszorg is aan flink wat verandering onderhevig. De kosten lopen op, de wachtlijsten zijn soms lang, er wordt bezuinigd wat zorgt voor enorme werkdruk en de bevolking vergrijst waardoor de druk op gezondheidszorg eigenlijk alleen maar toeneemt.
Artificial intelligence is binnen de gezondheidszorg en farmaceutische industrie daarom enorm in opkomst en is als branche een echte voorloper te noemen!

Er werkten in 2017 wereldwijd maar 10.000 mensen in de artificial intelligence industrie waarvan 95% bij de enorme multinationals zoals Google en Amazon. Dit betekent dat er maar 500 mensen in de vrije sector werkten aan artificial intelligence.  Dat zijn er inmiddels al wel een aantal meer maar nog steeds te weinig om de andere industrieën een inhaalslag te laten maken.

Omdat artificial intelligence de bedrijfsprocressen zoveel zal veranderen zijn er al regels ingesteld bij de Amerikaanse overheid om overnames van Amerikaanse AI-gerelateerde bedrijven door Chinese bedrijven aan banden te leggen (en dit was voor Trump..)
Het Nederlandse kabinet ziet ook dat het voor ons land heel belangrijk is technologisch voorop te lopen in artificial intelligence. Daarom zijn er de laatste jaren opleidingen gekomen en wil ze de investeringen in kunstmatige intelligentie verdubbelen en trekt zo’n 1 miljard euro uit om dit te bewerkstelligen. Verder heeft het kabinet een speciaal actieplan intensieve publiek private samenwerking en investeringen voor artificial intelligence uitgeschreven. Toch geven verschillende grote bedrijven aan dat Nederland de ”boot” mist met artificial intelligence en luiden de noodklok. We gaan niet snel genoeg mee!

Tijd voor actie dus!!

gezondheidszorg en farmaceutische industrie met AI
The key to unlocking the current healthcare system’s cost-structure problem, lies in transferring time-consuming human tasks to machines, while enabling patients to self-service their care needs where possible. That will reduce the amount of human labor required to keep more people healthier.

Hoe start ik nu?

Supplai begrijpt dat elk bedrijf of instelling een kern ERP systeem heeft en hierop werkt. De termen AI, kunstmatige intelligentie, robotic process automation (RPA), artificial intelligence en wellicht machine learning of deep learning (lees er meer over via de links in onze blog) kunnen daarom een ongrijpbare en lastig te begrijpen techniek zijn. Want hoe laat je dit nu op elkaar aansluiten? Moet je gelijk een enorm pakket aanschaffen?
Nee! Wij vinden dat je je organisatie stap voor stap, proces voor proces moet inrichten op het gebruik van artificial intelligence. Dit is ook wel zo prettig voor de kosten.
Onze oplossingen sluiten daarom ook naadloos aan op de systemen die nu al bij je bedrijf draait. Zie het als een nieuwe app op je telefoon! Wij voegen er gewoon wat aan toe.

Laat je in de onderstaande tekst met voorbeelden met artificial intelligence voor de gezondheidszorg of farmaceutische industrie inspireren over hoe jou bedrijf  of instelling er binnen nu en 5 jaar uit moet zien.

Dokter

Als arts zie je op een dag een hoop mensen. Toch besteed een arts slechts 27% aan patiënten. Artificial intelligence moet gaan helpen dit percentage omhoog te brengen.

–         Gebruik artificial intelligence algoritmes om door middel van spraakherkenning alvast een verslag te maken van het gesprek wat je zojuist hebt gehad en bespaar heel veel tijd in het administreren in het EPD.
–          Patiënten moeten zich aanmelden. Dit kost tijd terwijl met algoritmes in camera’s een patiënt met beeldherkenning kan worden aangemeld. Zelfs het maken van nieuwe afspraken kan door middel van een combinatie van spraakherkenning van de arts en een aanmeld zuil gecombineerd worden. ”kom over 6 weken terug” kan worden omgezet in een suggestie bij de aanmeldzuil voor een nieuwe afspraak.

 

Analyse

Er zijn gelukkig steeds betere machines die het menselijk lichaam in kaart kunnen scannen. Maar hoe ga je nu om met deze enorme hoeveelheden data? Gebruik artificial intelligence voor betere diagnoses en behandelplannen. Bijvoorbeeld, een radioloog krijgt tijdens zijn opleiding te maken met het leren zien van 20.000 diagnoses. Dit vraagt enorm veel van artsen.
–          Gebruik algoritmes om een scan te analyseren en te vergelijken met scan’s en diagnoses van over de hele wereld. Verhoog hierdoor niet alleen de kwaliteit van de diagnose maar ook de snelheid. Wellicht geen 2e afspraak meer. Het algoritme geeft een suggestie diagnose en de arts bespreekt deze gelijk met de patiënt. Dit verminderd het aantal contact momenten wat enorm veel tijd oplevert en zorgt voor snellere en betere zorg.

–          Gebruik algoritmes om diagnoses in zijn algemeen te stellen op basis van klachten, scan’s, bloed resultaten

–          Gebruik algoritmes om in in combinatie van de diagnose een beter behandelplan op te stellen. Uit alle data beschikbaar kunnen vergelijkingen worden getrokken over het stadium van de ziekte om zo te komen tot het beste behandelplan. Hierbij kan het algoritme nog meer factoren in overweging nemen zoals geslacht, leeftijd, conditie etc.

–           Gebruik algoritmes om gezondheidsproblemen te voorspellen voordat ze er al zijn. Op basis van indicatoren kunnen voorspellingen worden gemaakt om ze zo te voorkomen.

In het lab of operatiekamer

In het lab bij onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen voor de farmaceutische industrie of onderzoek door artsen komt enorm veel statistiek voor. Vanuit resultaten worden simulaties gedaan.  Hier is artificial intelligence zelfs zo krachtig dat Stanford er al een aparte opleiding voor heeft en een farmaceutisch bedrijf erin is geslaagd de ontwikkeling van een medicijn door middel van artificial intelligence met 80% te verkorten!
–          Robots in de operatie kamer kennen we al. De bestuurder is dan vaak een mens. Maar stel nou dat via de camera een algoritme ook mee kijkt? Deze kan snel beelden analyseren en op basis van enorme hoeveelheden data analyses maken en de arts helpen de juiste beslissingen te maken.

–          Corona heeft veel teweeg gebracht. Voor de Corona crisis was er op de Intensive Care van het Reinier de Graaf een intelligent beademingssysteem in gebruik genomen. Inmiddels zijn het systeem en de ervaringen ermee zo ver gevorderd dat de apparatuur zelfstandig de beademing van patiënten kan regelen. Dit verkleint de kans op longschade. Een mooi voorbeeld hoe artificial intelligence een arts kan helpen en zo ook de patiënt. Verder gebruikt het Maasstad ziekenhuis AI in om de impact van corona op de longen te bepalen

–          Voor het eerst wordt een medicijn waarbij een molecuul gebruikt is dat
met behulp artificial intelligence ontwikkeld is, getest op proefpersonen. Een
mijlpaal en de opmaat naar de ontwikkeling van nog meer nieuwe AI-ondersteunde medicatie in de (nabije) toekomst. Terwijl de ontwikkeling van nieuwe medicijnen doorgaans zo’n vijf jaar in beslag neemt, werd het ‘AI-medicijn’ in 12 maanden ontwikkeld.

Huisarts

In de ziekenhuizen zijn we al best ver met artificial intelligence. Maar hoe zit dit nu bij de huisarts? Een plek waar veel gezondheidsklachten voor het eerst worden gehoord en waar het des te belangrijker is gelijke en goede diagnose te stellen om zo een eventuele doorverwijzing zo snel en correct mogelijk te kunnen doen. Verder ziet een huisarts heel veel mensen met een uiteenlopend spectrum aan klachten. Een huisarts kan onmogelijk op de hoogte blijven van alle medische ontwikkelingen. Artificial intelligene kan daarom uitermate geschikt zijn om ze te ondersteunen.
–          Versimpel het maken van afspraken, tijd aan de telefoon en het aanmelden van patiënten met algoritmes
–          Gebruik algoritmes in spraak om het EPD automatisch te updaten en op basis van het gesprek het algoritme al gelijk een suggestie te laten doen voor diagnose op basis van de laatste medische ontwikkelingen.

Wij zullen vast heel veel voorbeelden zijn vergeten.
Dit is ook zomaar een greep als inspiratie uit wat Artificial Intelligence voor jou organisatie of instelling kan doen.
Eén ding is zeker, Artificial Intelligence binnen de gezondheidszorg en farmaceutische industrie is de toekomst!

Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend gesprek en brainstorm verder!